logo listy 500

IV edycja

Lista 500

Tegoroczna Lista 500 dostarcza wielu informacji, które pozwalają rzucić więcej światła na procesy integracji dokonujące się w przedsiębiorstwach. W pierwszej dwudziestce największych polskich firm ponad połowę stanowią te z udziałem kapitału europejskiego.

Dwa oblicza gospodarki

Krzysztof Bień

Pierwszy rzut oka na tegoroczną Listę 500 może sugerować, że wśród największych polskich firm zmiany są niewielkie. Na pierwszych miejscach przeważają firmy znajdujące się w orbicie szczególnych zainteresowań tego i poprzednich rządów - PKN Orlen, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, PZU, PKO BP, PGNiG, PKP. Na dalszych miejscach też wiele dużych wciąż państwowych firm.


Pierwsze miejsca

Znaczące spowolnienie dynamiki inwestowania w całej gospodarce narodowej w niewielkim stopniu znalazło odbicie w obniżeniu dotychczasowego poziomu aktywności rozwojowej największych przedsiębiorstw.

Zysk netto

Najstarszą, najlepiej zrozumiałą i najlepszą miarą gospodarności jest zysk, który jest różnicą pomiędzy przychodami ze sprzedaży (utargiem) a kosztami osiągnięcia tych przychodów.

1
2

PKO BP SA

Warszawa
3

PZU SA GK


Warszawa
Wzrost przychodów

Wyniki największych przedsiębiorstw z Listy 500 są znacznie lepsze niż wszystkich podmiotów w gospodarce.

1

Stocznia Gdynia SA

Gdynia
Eksport

W 2001 roku udział przedsiębiorstw, w których relacja eksportu do wartości sprzedaży przewyższyła 1 proc., wyniósł jedynie 29,2 proc. Liderami eksportu w grupie największych inwestorów są Volkswagen Motor Polska Polkowice, PLL LOT, Thompson Polkolor, Volkswagen Poznań, Fiat Auto Poland.

3

Zespół Elektr. Pątnów-Adamów-Konin SA

Konin

IV Lista 500

Wśród 100 największych krajowych podmiotów gospodarczych 8 przypada na przemysł rafineryjny i sprzedaż paliw, 13 na elektrownie i zakłady energetyczne oraz PSE, 11 na górnictwo (głównie węgla kamiennego), 3 na huty. Do grupy nierozwojowej zaliczyć jeszcze należy PKP, Lasy Państwowe, spółkę cukrową oraz dwa zakłady tytoniowe.