Zamów pełne zestawienie LISTY 500

W celu uzyskania pełnego zestawienia dla 22. edycji Listy 500 prośmy o kontakt mailowy:

reklamainfo@rp.pl

lub telefoniczny

tel. +48 22 4630219; +48 22 4630545

Pełne zestawienie zawiera dane z ostatnich dziesięciu lat dla firm obecnych w danej edycji Listy 500. Dane dotyczą min. parametrów:

 • Przychody ze sprzedaży (bez akcyzy),
 • Akcyza,
 • Export,
 • Eksport w proc.,
 • Zysk/strata na działalności operacyjnej,
 • Zysk/Strata brutto,
 • Podatek dochodowy,
 • Zysk/Strata netto,
 • Amortyzacja,
 • Nakłady inwestycyjne,
 • Wynagrodzenia brutto,
 • Zatrudnienie,
 • Aktywa,
 • Aktywa obrotowe,
 • Aktywa trwale,
 • Kapitały własne,
 • Zobowiązania krótko/długoterminowe

W bazie znajdują się także informację teleadresowe firm, REGON, NIP

Koszt: 5 000 PLN + VAT