Grupa PKP SA

Forma własności: 100

Dane adresowe:

ul. Szczęśliwicka 62

Regon: 000126801
NIP: 5250000251
PKD: 70.10

Mail: kontak@pkp.pl
Web: www.pkp.pl