XXII Lista 500

Rok 2019 dla wielu firm był dobrym okresem, przychody wzrosły średnio o 7,9 proc., co jest jednak słabszym wynikiem niż w poprzedniej edycji naszej Listy 500, kiedy to średnia wynosiła 10,6 proc. Na podstawie analizy danych finansowych firm ujętych w zestawieniu widać, że wiele sektorów polskiej gospodarki rosło w 2019 r. sporo powyżej średniej. NajwyższyStruktura Listy zmienia się nieznacznie, najliczniejsza branża z 70 reprezentantami to handel hurtowy, 40 przedstawicieli ma budownictwo – obie branże rosną w tempie poniżej średniej, co zaniża wynik dla wszystkich reprezentowanych firm. Hurt zwiększał średnio sprzedaż tylko o 5,4 proc., a budownictwo – o 3,8 proc.

Na naszej Liście 42 przedstawicieli ma handel detaliczny, który pod względem generowanych przychodów, wynoszących 267,5 mld zł, jest najważniejszą branżą. Widać to coraz mocniej również po firmach w czołówce – Lidl jest kolejną firmą sektora w pierwszej dziesiątce zestawienia. Mocno reprezentowane są także usługi finansowe: ponad 50 przedstawicieli i 183 mld zł przychodów. Najliczniej reprezentowany handel hurtowy odpowiada za 168,8 mld zł.

W ujęciu sektorowym najgorzej radzili sobie producenci paliw, ze średnim spadkiem przychodów o 1,1 proc. To także branża mało liczna, z jedynie kilkoma reprezentantami, jednak z racji ich rozmiarów – choćby PKN Orlen czy Grupa Lotos – to jedna z branż, które generują najwyższe przychody.

Nieco wyższa niż w poprzedniej edycji zestawienia jest średnia rentowność netto. Wynosi 4,55 proc., podczas gdy rok temu wynosiła 4,2 proc. Jeszcze wcześniejsza edycja Listy 500 miała ten wskaźnik na poziomie 5,7 proc., zatem zmiana na minus jest jednak spora. Oczywiście mowa o zyskach jest tylko w przypadku tych firm, które w zestawieniu mają ujęty wynik netto. Wiele firm do czasu opublikowania sprawozdań finansowych w okresie letnim takich wyników nie podaje.