Zysk netto

Najstarszą, najlepiej zrozumiałą i najlepszą miarą gospodarności jest zysk, który jest różnicą pomiędzy przychodami ze sprzedaży (utargiem) a kosztami osiągnięcia tych przychodów.