Wzrost przychodów

Wyniki największych przedsiębiorstw z Listy 500 są znacznie lepsze niż wszystkich podmiotów w gospodarce.