IV Lista 500

Wśród 100 największych krajowych podmiotów gospodarczych 8 przypada na przemysł rafineryjny i sprzedaż paliw, 13 na elektrownie i zakłady energetyczne oraz PSE, 11 na górnictwo (głównie węgla kamiennego), 3 na huty. Do grupy nierozwojowej zaliczyć jeszcze należy PKP, Lasy Państwowe, spółkę cukrową oraz dwa zakłady tytoniowe.