PGNiG SA GK

Forma własności: 140

Dane adresowe:

ul. Marcina Kasprzaka 25
01-224 Warszawa

Regon: 012216736
NIP: 5250008028
PKD: 35.23

Mail: info@pgnig.pl
Web: www.gk.pgnig.pl