PGNiG SA

Forma własności: 140

Dane adresowe:

ul. Marcina Kasprzaka 25
01-224 Warszawa (Wola)

Regon: 012216736
NIP: 5250008028
PKD: 35.23

Mail: media@pgnig.pl
Web: https://www.pgnig.pl

Marki:

PGNiG
PGNiG SA zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej, importem paliwa gazowego oraz jego sprzePGNiG SA zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej, importem paliwa gazowego oraz jego sprzedażą na rynku hurtowym. Poprzez spółki zależne PGNiG działa w obszarze magazynowania, sprzedaży detalicznej i przesyłu gazu, produkcji energii elektrycznej i ciepła a także oferuje wyspecjalizowane usługi geofizyczne oraz wiertnicze i serwisowe. GK PGNiG działa m.in. w Norwegii, Pakistanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zajmuje się sprzedażą gazu ziemnego oraz handlem LNG.