logo listy 500

VI edycja

Lista 500

Nie tylko statystyki GUS, ale również wyniki 500 największych przedsiębiorstw wskazują, że w polskiej gospodarce już w ubiegłym roku powróciła dobra koniunktura.

Wizytówka gospodarki

Krzysztof Bień

Prawie co piąte z obecnych na Liście 500 przedsiębiorstw może się pochwalić dynamiką wzrostu przekraczającą 30 procent w skali roku! Toż to istny boom gospodarczy.


Pierwsze miejsca

Tegoroczna edycja Listy 500 po raz kolejny przynosi duże przetasowania.

Zysk netto

Mimo tego ostrożnego podejścia do otrzymanych informacji warto zwrócić uwagę na poprawę w polskich firmach. Ich łączny wynik netto w ubiegłym roku był prawie czterokrotnie wyższy niż w 2002 roku‚ podczas gdy w zagranicznych ten wzrost wyniósł tylko 60 proc.

1

PZU SA GK

Warszawa
Wzrost przychodów

Blisko połowa firm zanotowała w ubiegłym roku wzrost przychodów ze sprzedaży o 10 i więcej procent.

1

Boryszew SA GK

Sochaczew
3

Warta Vita SA

Warszawa
Eksport

Wysoki udział eksportu w przychodach zagranicznych firm nie jest przypadkiem. Zachodni inwestorzy najczęściej obecni są w Polsce w branżach dających szansę na ekspansję. Z naszych wyliczeń wynika też, że wśród tych firm przeważają przedsiębiorstwa kontrolowane przez zagraniczny kapitał.

VI Lista 500

W roku 2004 dokonał się zwrot w cyklu koniunkturalnym. W polskiej gospodarce nastąpiło ożywienie, czyli nadeszła ta faza cyklu, która oznacza wyjście z dwuletniej stagnacji gospodarczej. Przejawem ożywienia jest wzrost produktu krajowego brutto wynoszący 3,7 proc. w roku 2003 w porównaniu z 1,2 proc. w roku 2002.