VI Lista 500

Tegoroczna edycja Listy 500 po raz kolejny przynosi duże przetasowania. W poprzednich latach zmiany związane były z pojawianiem się dynamicznie rozwijających się firm z dominującym udziałem zagranicznego kapitału. W tegorocznej edycji już co druga firma ma zagranicznego inwestora. Jest to łącznie 250 firm – o 16 więcej niż przed rokiem.