Zysk netto

Mimo tego ostrożnego podejścia do otrzymanych informacji warto zwrócić uwagę na poprawę w polskich firmach. Ich łączny wynik netto w ubiegłym roku był prawie czterokrotnie wyższy niż w 2002 roku‚ podczas gdy w zagranicznych ten wzrost wyniósł tylko 60 proc.