Wzrost przychodów

Blisko połowa firm zanotowała w ubiegłym roku wzrost przychodów ze sprzedaży o 10 i więcej procent.