Eksport

Wysoki udział eksportu w przychodach zagranicznych firm nie jest przypadkiem. Zachodni inwestorzy najczęściej obecni są w Polsce w branżach dających szansę na ekspansję. Z naszych wyliczeń wynika też, że wśród tych firm przeważają przedsiębiorstwa kontrolowane przez zagraniczny kapitał.