logo Listy 500

XXI edycja

Lista 500

W „Rzeczpospolitej" już po raz 21. przygotowaliśmy zestawienie największych firm w kraju. Z analizy ich wyników widać, że krajowa gospodarka jest w dobrej kondycji, szybko się rozwija i – co ważne, ma potencjał dalszego wzrostu.

Jest dobrze, czas ocenić ryzyko

Marcin Piasecki

Nawet tam, gdzie wskaźniki mają niższe wartości niż rok temu, można mówić tylko o nieznacznych wahnięciach. Przykład: problemy, które dotykają branży budowlanej, mają przyczynę w jej przegrzaniu, a nie w biznesowej flaucie. Gospodarka pędzi, firmy podążają jej śladem. I to jest najbardziej odpowiedni moment, żeby zapytać o zagrożenia. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że ryzyka dla biznesu są teraz rozłożone inaczej niż w poprzednich latach. Oczywiście zatrzymanie światowej koniunktury, kłopoty Unii i gospodarki niemieckiej będą wpływać na kondycję naszych firm. Pojawiło się lub wzmocniło jednak kilka czynników, które dotyczą przede wszystkim naszego podwórka i które mnożą biznesowe wyzwania.


Pierwsze miejsca

Wysoki wzrost PKB wpływa na sytuację firm, które rosną dynamicznie. Ale średnie wyniki są jednak nieznacznie gorsze niż rok wcześniej.

Banki

Mimo szybkiego wzrostu PKB polski sektor bankowy musi radzić sobie z licznymi wyzwaniami.

Firmy z branży IT

Cyfrowa rewolucja i zmiany prawa to motory napędowe branży IT. Wyzwaniem są dziś wynagrodzenia.

XXI Lista 500

Wysoki wzrost PKB wpływa na sytuację firm, które rosną dynamicznie. Ale średnie wyniki są jednak nieznacznie gorsze niż rok wcześniej