Asseco Poland SA GK

Forma własności: 400

Dane adresowe:

ul. Olchowa 14
35-322 Rzeszów

Regon: 010334578
NIP: 5220003782
PKD: 62.01

Mail: info@asseco.pl
Web: www.asseco.pl