XXI Lista 500

W„Rzeczpospolitej” już po raz 21. przygotowaliśmy zestawienie największych firm w kraju. Z analizy ich wyników widać, że krajowa gospodarka jest w dobrej kondycji, szybko się rozwija i co ważne, ma potencjał dalszego wzrostu.

Kondycji firm sprzyjają dane makroekonomiczne, np. wciąż bardzo wysoki wzrost PKB. Według danych GUS wzrost PKB w 2018 r. wyniósł 5,1 proc., po wzroście o 4,9 proc. (po korekcie) w 2017 r. Z opublikowanych danych wynika, że w 2018 r. popyt krajowy wzrósł o 5,3 proc., inwestycje zaś o 7,3 proc.