Banki

Mimo szybkiego wzrostu PKB polski sektor bankowy musi radzić sobie z licznymi wyzwaniami.