logo listy 500

VIII edycja

Lista 500

W bieżącej edycji Listy 500 pierwszy raz przedstawione zostały sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Gospodarka żywa jak jej przedsiębiorstwa

Krzysztof Bień

Gdy wyniki prawie wszystkich przedsiębiorstw są bardzo dobre, trudno wyróżniać najlepsze. Na szczególne jednak uznanie zasługują ci przedsiębiorcy, którzy w konkurencyjnym świecie biznesu potrafią dostrzec i wykorzystać szczególne szanse rozwoju. Nowy produkt, rynek, pomysł biznesowy.


Pierwsze miejsca

Patrząc na wyniki osiągnięte w ubiegłym roku przez wielkie polskie firmy, warto pamiętać, jak trudną drogę mają one za sobą i jak wiele wysiłku wymagał sukces, który obecnie odnoszą.

Zysk netto

Firmy z listy odgrywają w gospodarce wiodącą rolę. Wypracowują ponad połowę obrotów i nieco więcej zysku sektora przedsiębiorstw. Świadczy to o tym, że duże firmy wprawdzie nie rozwijają się najszybciej, ale za to są znacznie bardziej efektywne od małych.

Wzrost przychodów

Przychody podmiotów gospodarczych, które znalazły się na Liście 500 „Rzeczpospolitej”, sięgnęły w 2005 roku łącznie 758,9 mld zł. To tylko o 25 mld zł więcej niż rok wcześniej.

1
2
3

Petrodom sp. z o.o.

Biała Podlaska
Eksport

Tempo rozwoju największych firm w Polsce było dużo wolniejsze niż w 2004 roku. Znacznie poprawiły się jednak ich rentowność i wyniki eksportu.

2

TTE Polska sp. z o.o.

Żyrardów

VIII Lista 500

Obroty przedsiębiorstw z listy (651 mld zł) stanowią 51 procent przy- chodów wszystkich polskich średnich i dużych firm. W ubiegłym roku ten wskaźnik wynosił 48 procent, a przed dwoma laty 52 proc.