Eksport

Tempo rozwoju największych firm w Polsce było dużo wolniejsze niż w 2004 roku. Znacznie poprawiły się jednak ich rentowność i wyniki eksportu.