Zysk netto

Firmy z listy odgrywają w gospodarce wiodącą rolę. Wypracowują ponad połowę obrotów i nieco więcej zysku sektora przedsiębiorstw. Świadczy to o tym, że duże firmy wprawdzie nie rozwijają się najszybciej, ale za to są znacznie bardziej efektywne od małych.