Wzrost przychodów

Przychody podmiotów gospodarczych, które znalazły się na Liście 500 „Rzeczpospolitej”, sięgnęły w 2005 roku łącznie 758,9 mld zł. To tylko o 25 mld zł więcej niż rok wcześniej.