logo Rankingu Kancelarii

XVII edycja

Ranking Kancelarii Prawniczych

Tylko cztery kancelarie z pierwszej dziesiątki utrzymują zespoły liczące ponad setkę prawników. W ubiegłym roku było ich siedem.

Rekordowy ranking

Tomasz Pietryga

W tym roku padł rekord, jeśli chodzi o liczbę kancelarii, które wzięły udział w ran- kingu „Rzeczpospolitej”. To jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie prawniczym. Od lat jest swoistym barometrem tego, co się dzieje na rynku.


Pierwsze miejsca

Koniunktura gospodarcza sprawia, że kancelarie mają się dobrze. Nie tylko rozwijają swoje kompetencje w tradycyjnych obszarach, ale także odkrywają nowe – takie, które pojawiają się wraz ze skokiem cywilizacyjnym.
Rozwijające się doradztwo prawne w dziedzinie nowych technologii czy energii odnawialnej to najlepsze dowody.

Kancelarie według liczby prawników

Tylko cztery kancelarie z pierwszej dziesiątki utrzymują zespoły liczące ponad setkę prawników. W ubiegłym roku było ich siedem.

Innowacje

Technologie na usługach firm prawniczych

Rekomendacje

W tym roku liderów wyłanialiśmy w inny sposób niż w poprzednich latach. Najpierw kancelarie typowały swoich kandydatów. Spośród nich redakcja wybrała zespoły i osoby z największą liczbą wskazań. To nasi finaliści. Poprosiliśmy ich, by pochwalili się swymi dokonaniami, sukcesami, nagrodami. Nadesłane opisy przedstawiliśmy 11 kapitułom złożonym z ekspertów. To one ostatecznie wybrały najlepszych z najlepszych.

Kancelarie według liczby adwokatów i radców prawnych

W pierwszej dziesiątce największych firm handlu detalicznego trzy to reprezentanci tego segmentu rynku.

1

134 adwokatów i radców prawnych

2

101 adwokatów i radców prawnych

3

96 adwokatów i radców prawnych

Najlepsze strony WWW

Po raz drugi oceniliśmy strony internetowe kancelarii biorących udział w rankingu. Pięcioosobowa kapituła przyznawała punkty według specjalnie opracowanej metodologii. Wybrała najlepszą dziesiątkę spośród ponad 150 zgłoszonych stron firm prawniczych.

Najważniejsze transakcje

Praca przy największych operacjach na rynku to niełatwe zadanie, ale też prestiż dla kancelarii

Wiodące transakcje, tak jak w poprzednich latach, klasyfikujemy w ośmiu kategoriach: fuzji i przejęć, transakcji funduszy inwestycyjnych (private equity), rynków kapitałowych – transakcji dłużnych, rynków kapitałowych – transakcji na akcjach, finansowania, restrukturyzacji, nieruchomości i transakcji zagranicznych. Jednak ze względu na specyfikę każdej z tych kategorii w tym roku po raz pierwszy powołaliśmy osobne kapituły dla wyróżnienia wiodących transakcji w poszczególnych kategoriach

Kancelarie według liczby adwokatów i radców prawnych

To jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie prawniczym. Od lat jest swoistym barometrem tego, co się dzieje na rynku.

 

Kancelarie według liczby prawników

Tylko cztery kancelarie z pierwszej dziesiątki utrzymują zespoły liczące ponad setkę prawników. W ubiegłym roku było ich siedem.