Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy

Kancelaria prawna

Dane adresowe:

Zajęcza 4
00-351 Warszawa (Śródmieście)

KRS: 0000061089

Telefon: 222425252
Mail: warsaw.europe@dentons.com
Web: https://www.dentons.com/pl

Skład właścicielski:

Arkadiusz Krasnodębski
Partner Zarządzający

O nas:

Dentons jest największą globalną firmą prawniczą, której utalentowany zespół w ponad 75 krajach odpowiada na światowe wyzwania i szanse. Rozwiązania prawne i biznesowe, jakie oferuje Dentons, czerpią z bogactwa i siły lokalnych społeczności, wykorzystując jednocześnie wielokrotnie nagradzane innowacje w zakresie obsługi klientów, takie jak platforma innowacji i doradztwa strategicznego Nextlaw. Dzięki swojej policentryczności i podejściu nastawionemu na realizację celów, zaangażowaniu w rozwój integracji i różnorodności, jak również zapewnieniu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników z całego świata, Dentons zmienia status quo na rynku obsługi prawnej, wspierając działania klientów i społeczności w tzw. nowej dynamice. www.dentons.com

Podstawowe dziedziny działalności, w których świadczona jest pomoc prawna
 • prawo administracyjne
 • prawo antymonopolowe
 • arbitraż
 • prawo autorskie
 • prawo bankowe
 • prawo budowlane
 • prawo celne
 • compliance
 • prawo cywilne
 • prawo energetyczne
 • prawo europejskie
 • prawo farmaceutyczne
 • prawo finansowe
 • fuzje i przejęcia
 • prawo gospodarcze
 • prawo handlowe
 • prawo inwestycyjne
 • prawo karne
 • prawo karne dla biznesu
 • prawo karne skarbowe
 • prawo korporacyjne
 • logistyka
 • mediacje
 • prawo mediów
 • prawo medyczne
 • prawo międzynarodowe
 • nieruchomości
 • nowe technologie
 • ochrona konkurencji i konsumentów
 • ochrona danych osobowych
 • ochrona środowiska
 • ochrona zdrowia
 • prawo odszkodowawcze
 • papiery wartościowe
 • partnerstwo publiczno-prywatne
 • prawo podatkowe
 • prawo pracy
 • prawo prasowe
 • proces inwestycyjny
 • procesy sądowe
 • prywatyzacja
 • przekształcenia
 • przygotowanie wejścia na giełdę
 • reprywatyzacja
 • restrukturyzacja
 • rynki kapitałowe
 • prawo samorządowe
 • prawo spadkowe
 • prawo sportowe
 • prawo spółdzielcze
 • prawo spółek
 • telekomunikacja
 • transport
 • ubezpieczenia gospodarcze
 • ubezpieczenia społeczne
 • prawo upadłościowe
 • prawo własności intelektualnej
 • prawo własności przemysłowej
 • prawo zamówień publicznych
 • spedycja
 • infrastruktura