Domański Zakrzewski Palinka

Kancelaria prawna

Dane adresowe:

Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa (Śródmieście)

KRS: 0000027088
NIP: 5272162127

Telefon: 225577600
Mail: dzp@dzp.pl
Web: https://www.dzp.pl/

Skład właścicielski:

Krzysztof Zakrzewski
Partner Zarządzający

O nas:

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka jest największą, niezależną polską kancelarią prawniczą. Tworzy ją zespół ponad 170 ekspertów doradzających w ramach 9 praktyk i 40 specjalizacji. Naszymi klientami są zarówno polskie, jak i zagraniczne przedsiębiorstwa oraz inwestorzy reprezentujący niemal wszystkie gałęzie gospodarki. Doradcy DZP są regularnie nagradzani i rekomendowani w opiniotwórczych rankingach branżowych. Przez 28 lat dotychczasowej działalności udało nam się zbudować rozległą sieć powiązań oraz relacji z kancelariami zagranicznymi i firmami doradczymi działającymi w ponad 80 krajach. Dzięki kontaktom z firmami partnerskimi możemy aktywnie korzystać z najbardziej aktualnych rozwiązań w zakresie doradztwa prawnego z całego świata. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu nasze wsparcie nie stanowi jedynie wykładni przepisów prawa i orzecznictwa, ale każdorazowo uwzględnia również kontekst biznesowy.

Podstawowe dziedziny działalności, w których świadczona jest pomoc prawna
 • prawo antymonopolowe
 • prawo autorskie
 • prawo bankowe
 • prawo budowlane
 • compliance
 • doradzanie prywatnym klientom
 • prawo energetyczne
 • prawo farmaceutyczne
 • prawo finansowe
 • fuzje i przejęcia
 • prawo gospodarcze
 • prawo inwestycyjne
 • prawo karne gospodarcze (white collar crime)
 • prawo karne dla biznesu
 • prawo karne skarbowe
 • prawo konstytucyjne
 • prawo korporacyjne
 • prawo mediów
 • prawo medyczne
 • nieruchomości
 • nowe technologie
 • ochrona konkurencji i konsumentów
 • ochrona danych osobowych
 • ochrona środowiska
 • ochrona zdrowia
 • prawo odszkodowawcze
 • papiery wartościowe
 • partnerstwo publiczno-prywatne
 • prawo podatkowe
 • prawo pracy
 • procesy sądowe
 • prywatyzacja
 • przekształcenia
 • przygotowanie wejścia na giełdę
 • reprywatyzacja
 • rynki kapitałowe
 • prawo spółek
 • telekomunikacja
 • ubezpieczenia gospodarcze
 • ubezpieczenia społeczne
 • prawo upadłościowe
 • prawo własności intelektualnej
 • prawo własności przemysłowej
 • prawo zamówień publicznych
 • prawo międzynarodowe
 • prawo spółdzielcze
 • Pomoc publiczna; doradz. regulacyjne; prawo żywnościowe; transportowe; gosp. komunalna, finansowanie