logo listy 500

XVI edycja

Lista 500

Nasza Lista jest ciągle pierwszym w roku dużym zestawieniem wyników wielkich polskich firm. Pozwala na analizę ich kondycji i obserwowanie wzlotów i upadków.

Ciężki rok

Paweł Jabłoński

Kto jeszcze pamięta, jak mniej więcej 12 miesięcy temu GUS ogłosił, że w pierwszym kwartale 2013 r. gospodarka Polski odnotowała rekordowo niski wzrost gospodarczy 0,5 proc. Potem było już tylko lepiej. Ale mimo tej poprawy, minionego roku polskie firmy nie zaliczą do udanych. Po raz drugi w historii naszej Listy zmniejszyła się suma przychodów notowanych na niej przedsiębiorstw. Poprzednio taka sytuacja miała miejsce w 2009 roku.


Pierwsze miejsca

Po raz drugi w 16-letniej historii naszej Listy firmy zmniejszyły obroty

Inwestycje

Firmy kontynuowały przedsięwzięcia za granicą. W 10 lat wydały 50 mld dolarów

Zatrudnienie

Rośnie popularność rozwiązań zwiększających elastyczność zatrudnienia

Banki

W trudniejszych warunkach gospodarczych banki wypracowały zysk bardzo zbliżony do osiągniętego w 2012 roku

1

PKO BP SA GK


Warszawa
Papiernictwo

Segment opakowań w 2013 r. radził sobie świetnie, trudniejsza sytuacja jest w kategorii papierów graficznych

XVI Lista 500

Patrząc na wyniki zebrane z 500 największych przedsiębiorstw, można jednak zobaczyć coś jeszcze: można spróbować wyczytać stan nastrojów, które przeważają w polskich przedsiębiorstwach, można spróbować przeanalizować ich oceny sytuacji gospodarczej, można spróbować odgadnąć ich prawdopodobne zachowania w najbliższej przyszłości.