PGE Polska Grupa Energetyczna GK SA

Forma własności: 140

Dane adresowe:

ul. Mysia 2
00-496 Warszawa

Regon: 006227638
NIP: 5260250541
PKD: 35.14

Mail: press@pgesa.pl
Web: www.gkpge.pl