4
(6)Pozycja w poprzednim
rankingu
PGE Polska Grupa Energetyczna GK SA