Zatrudnienie

W trudnych czasach nawet firmy, które sobie całkiem dobrze radzą i zwiększają przychody, nie są skore do zwiększania zatrudnienia. W razie potrzeby sięgną raczej po godziny nadliczbowe, pracowników tymczasowych albo zewnętrznych usługodawców, niż powiększą etatową załogę.