logo listy 500

XIII edycja

Lista 500

Ogłoszeniu Listy 500 tradycyjnie już towarzyszy wskazanie firm najlepszych i najefektywniejszych

Szczęśliwa, choć trzynasta

Paweł Jabłoński

W tej edycji listy mamy wspaniałe przykłady wzrostu zysku o miliardy złotych, fenomenalne awanse na liście o kilkadziesiąt pozycji... Tak wygląda, niby pechowa, bo 13. edycja listy 500 największych firm.


Pierwsze miejsca

Firmy chętniej podają wyniki, niektóre, wręcz po raz pierwszy ujawniają nam dane

Najwięksi eksporterzy

Polscy liderzy podnieśli się po kryzysie

Rentowność firm w branżach

w proc.

9,73

Górnictwo


8,09

Usługi finansowe

7,38

>Wytwarzanie energii

Zmiany pozycji na liście

Widać, jak zmienna koniunktura na światowych rynkach może wpłynąć na pozycję polskich firm

1
(253)Pozycja w edycji XII
rankingu
Wzrost przychodów w branżach

w proc.

57,3

Górnictwo


26,2

Produkcja paliw

21,5

Produkcja metali

XIII Lista 500

Polskie firmy dostały skrzydeł, wreszcie przestały się niepokoić o trwałość koniunktury, wreszcie zaczęły masowo inwestować, zatrudniać i zwiększać eksport.