Zatrudnienie

Analiza wyników 500 największych polskich firm dostarcza kolejnych dowodów na to, że tempo rozwoju gospodarczego znacznie spowolniło. Według ciągle szacunkowych danych GUS dynamika PKB wyniosła w ubiegłym roku 2 proc. wobec 4,3 proc. w 2011 r.