XIII Lista 500

Polskie firmy dostały skrzydeł, wreszcie przestały się niepokoić o trwałość koniunktury, wreszcie zaczęły masowo inwestować, zatrudniać i zwiększać eksport.