Głosy środowiska dla najlepszych specjalistów w 23 dziedzinach prawa

Największym zwycięzcą rekomendacji, zarówno w klasyfikacji zespołowej, jak i indywidualnej, jest w tegorocznej edycji rankingu kancelaria Maruta Wachta. Konkurencja wskazała ją w aż pięciu dziedzinach prawa.

 

Procesy sądowe (cywilne, karne, gospodarcze, administracyjne)

 
 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 
 

Prawo spółek i prawo handlowe

 
 

Fuzje i przejęcia

 
 

Restrukturyzacje i upadłości

 
 

Prawo bankowe i finansowe

 
 

Nieruchomości

 
 

Prawo własności intelektualneji przemysłowej oraz autorskie

 
 

Przygotowanie wejścia na giełdę/ rynki kapitałowe i papiery wartościowe

 
 

Prawo konkurencji i antymonopolowe

 
 

Prawo zamówień publicznych

 
 

Prawo energetyczne

 
 

Prawo farmaceutyczne i medyczne

 
 

Nowe technologie i IT

 
 

Prawo karne dla biznesu

 
 

Prawo ochrony danych osobowych

 
 

Doradzanie prywatnym klientom (Private Clients)

 
 

Sprawy konsumenckie

 
 

Prawo ochrony środowiska

 
 

Spory międzynarodowe

 
 

Mediacje i arbitraż

 
 

Prawo autorskie i prawa pokrewne

 
 

Media i telekomunikacja