Liczba obsługiwanych spółek giełdowych

Co roku sprawdzamy, kto obsługuje największą liczbę emitentów. Zeszłoroczni prymusi nadal wiodą prym.