Największe firmy według liczby doradców podatkowych

Mimo że rok 2023 oznaczał wciąż trudne warunki na rynku, większość firm doradczych utrzymuje swój poziom zatrudnienia i rekrutuje młodych adeptów zawodu.