Ranking Firm Audytorskich, dane za 2021 r.

Tegoroczny ranking potwierdza prawidłowość, którą obserwujemy już od kilku lat: motorem wzrostu rynku są inne usługi niż badanie sprawozdań finansowych.