XX Lista 500

O przeszło jedną dziesiątą zwiększył się w 2017 r. polski eksport w porównaniu z rokiem poprzednim. Wartość zagranicznej sprzedaży polskich towarów wyniosła 203,7 mld euro – 10,2 proc. więcej niż w roku 2016. Najważniejszym rynkiem dla polskich firm pozostają Niemcy, do których eksport wart był 55,8 mld euro i zwiększył się w ujęciu rocznym o 10,3 proc. Udział Niemiec w całości eksportu wyniósł 27,4 proc., tyle samo, co rok wcześniej. W handlu z Niemcami utrzymujemy wysokie dodatnie saldo, które w 2017 roku wyniosło 8,9 mld euro, w porównaniu z 8,4 mld euro w roku poprzednim.

W pierwszej dziesiątce kluczowych odbiorców najwyższą dynamikę wzrostu miała sprzedaż towarów do USA: 26,5 proc., choć eksport do tego kraju wciąż pozostaje niewielki – w ubiegłym roku wyniósł 5,5 mld euro.

Mocno zwiększył się także eksport do Rosji – o 18,5 proc., osiągając 6,2 mld euro.