XIX Lista 500

W tym roku mamy już 19. edycję Listy 500 – najlepszego barometru koniunktury w polskich przedsiębiorstwach. Z jej analizy wynika, że suma przychodów firm ujętych w zestawieniu wyniosła już niemal 1,4 bln zł, co oznacza wzrost o nieco ponad 2 proc. w stosunku do ubiegłorocznego zestawienia. Średnia zmiana przychodów dla firm ujętych w rankingu to jednak ponad 8 proc. – to pokazuje, że polskie przedsiębiorstwa rozwijają się w coraz szybszym tempie.

Taka różnica w dynamice ma związek ze zmniejszeniem przychodów wielu firm z czołówki (zwłaszcza paliwa), dla których kilkuprocentowy spadek oznacza nawet kilka miliardów sprzedaży mniej. Wysoki średni wzrost to „zasługa” mniejszych podmiotów zwiększających bardzo szybko swoje obroty, ale na sumę przychodów firm z Listy mają one znacznie mniejszy wpływ.