Aktywa

Po 14 edycji Listy 500 widać, że największe polskie firmy mają za sobą kolejny dobry rok. Łączne przychody 500 liderów naszej gospodarki wzrosły bowiem w 2011 r. o 14,5 proc., do ponad 1,3 bln zł. Martwić może nieznaczny, ale spadek średniej rentowności netto.

Choć wciąż trudno jest stwierdzić, że tak polska, jak i globalna gospodarka najgorsze mają już za sobą i można obwieścić jednoznaczny koniec kryzysu, to jednak krajowe firmy po raz kolejny wychodzą z globalnych zawirowań sytuacji obronną ręką. PKB w 2011 r. wzrosło 4,3 proc., co może nie jest już na tle Unii Europejskiej wynikiem najlepszym, ale wciąż plasującym nasz kraj w ścisłej czołówce. Na ten rok prognozy oscylują, zależnie od źródła, wokół poziomu 2, 3 proc., co wciąż należy uznać za duży sukces, będący w dużej mierze już nie tylko efektem popytu wewnętrznego, ale także inwestycji firm.