X Lista 500

Wnikliwa analiza pokazuje, że poprawiają się nie tylko wyniki firm, ale i świadomość ich zarządów, że prowadzenie przejrzystej polityki informacyjnej ma sens. Coraz rzadziej słyszymy, że ktoś nie życzy sobie, by o nim pisać.