Wzrost przychodów

Analiza firm, które najbardziej zwiększyły swoje przychody, wskazuje, że na Liście 500 znaczną dynamikę przychodów można uzyskać tylko dzięki inwestycjom – zarówno w maszyny i urządzenia, jak i inne firmy.