PKP Polskie Linie Kolejowe SA

Forma własności: 140

Dane adresowe:

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

Regon: 017319027
NIP: 1132316427
PKD: 52.21

Mail: ipr@plk-sa.pl
Web: www.plk-sa.pl