Orlen Południe SA GK

Forma własności: 420

Dane adresowe:

ul. Fabryczna 22
32-540 Trzebinia

Regon: 272696025
NIP: 6280000977
PKD: 19.20

Mail: sekretariat.poludnie@orlen.pl
Web: www.orlenpoludnie.pl