FCA Poland SA

Forma własności: 500

Dane adresowe:

ul. M. Grażyńskiego 141
43-300 Bielsko-Biała

Regon: 070037916
NIP: 5470048627
PKD: 29.10

Mail: investor.relations@fcagroup.com
Web: www.fcapoland.pl