Budmat Bogdan Więcek GK

Forma własności: 400

Dane adresowe:

ul. Otolińska 25
09-407 Płock

Regon: 610023049
NIP: 7740015083
PKD: 46.74

Mail: sekretariat@budmat.com.pl
Web: www.budmat.pl