Budimex SA GK

Forma własności: 540

Dane adresowe:

ul. Stawki 40
01-040 Warszawa (Wola)

Regon: 010732630
NIP: 5261003187
PKD: 42.11

Mail: info@budimex.pl
Web: https://www.budimex.pl