Miasta na prawach powiatu

Sopot – miasto ma ambicje, by być zielonym, nowoczesnym, przyjaznym miastem dla mieszkańców i turystów