Gminy wiejskie

Podkrakowska gmina Wielka Wieś już po raz kolejny zajmuje najwyższe miejsce w naszym zestawieniu konsekwentnie dbając o jakość życia swoich mieszkańców.