Miasta na prawach powiatu

Gliwice są mistrzem w takim gospodarowaniu wydatkami, by uzyskiwać najwyższe wśród miast nadwyżki bieżące.