Gminy miejskie i miejsko-wiejskie

Wśród miast i gmin miejsko-wiejskich liderem w tym roku okazała się świętokrzyska gmina Morawica, nasz zwycięzca także z ubiegłego roku.