Walczący otrzymali wsparcie

Redakcyjna kapituła wyróżniła kancelarie, które najmocniej zaangażowały się w pomoc dla uchodźców z Ukrainy w Polsce i udzieliły najistotniejszego wsparcia dla walczącej Ukrainy. Równorzędne wyróżnienia zostały przyznane łącznie dziewiętnastu kancelariom, właśnie w tych dwóch kategoriach. Kapitułę utworzyli: Zuzanna Dąbrowska, zastępczyni szefa działu krajowego „Rzeczpospolitej”, Tomasz Pietryga, wicenaczelny „Rz”, sekretarz redakcji Kazimierz Groblewski, red. Mateusz Rzemek z działu prawa i Wojciech Tumidalski, zastępca kierownika tego działu.

Niektóre kancelarie wyszły poza klasyczne formy pomocy polegające na zakupie żywności, ubrań czy leków i postanowiły wesprzeć fundusz sił zbrojnych Ukrainy – przelewem na ich konto lub kupnem hełmów i krótkofalówek

 

Wsparcie dla walczącej Ukrainy